Bakhtiyor Eltazarov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция Zoom Bakhtiyor Eltazarov

Время: 1 окт 2020 06:00 PM Исламабад, Карачи, Ташкент

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3121510298?pwd=N0VDcjlmVGVqR0grMGhpVUFvQzBLZz09

Идентификатор конференции: 312 151 0298

Код доступа: 7AUKEa


Xalqaro  analitiklaming  fikricha  hozirgi  zamon  ishlab  chiqarishida muvaffaqiyat  qozonishning  asosiy  omillari  bu:  bozorga  maxsulot  chiqarishga ketadigan  vaqtning  qisqarishi,  maxsulot  tannarxining  pasayishi  va  sifatning oshishidir.  Bunday  talablarga  javob  bera  oladigan  texnologiyalar  qatorida avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT) turadi.

Bugungi kundagi fan va ishlab chiqarishning tezkor suratdagi rivojlanishi  ALTni  uch  bosqichdan  iborat  tizim  sifatida  o’rganishni  va  ishlab chiqarish  jarayonida  ham  uch  bosqichni  qo’llashni  taqozo  etadi.  Bu  bosqichlar ingliz tilida CAD (computer aided design), CAM (computer aided manufacturing) va CAE (computer aided engineering) deb nomlanadi.