Mazkur fan 5A310701- Elektr mekanika ba 5A310701-Elektr izolyatsiya va kabel tehnikasi ta'lim mutahassisliklari 2-kurs magstrlar uchun mo'ljallangan

Mazkur fan 5A310701-Elektr mehanika ta'lim mutahassisliklari uchun mo'ljallangan