Mazkur fan 5312200-Konchilik elektr mexanikasi bakalavr ta'lim yo'nalishi  3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan

Mazkur fan 5312200-Konchilik elektr mexanikasi bakalavr ta'lim yo'nalishi  3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan