4-Bosqich (bakalavr) MSMSM 2020/2021 (Bahorgi semestr)

Фан ва техника ўлчашлар ноаниқлиги 75,75в-17 МСМСМ (р) (32) 2020-2021 Bahorgi

Фан ва техника ўлчашлар ноаниқлиги 73,74,74в-17 (ў),  МСМСМ  (64)

Ҳужатларнинг экспертизаси 75,75в-17 МСМСМ (р) (32)

Ҳужатларнинг экспертизаси 73,74,74в-17 (ў),  МСМСМ  (64)

Маҳсулот сифат назорати 75,75в-17 МСМСМ (р) (32) 2020-2021 Bahorgi

Маҳсулот сифат назорати 73,74,74в-17 (ў),  МСМСМ (64) 2020-2021 Bahorgi

Ўлчаш воситаларини қиёслаш ва калибрлаш  75,75в-17 МСМСМ (р) (32) 2020-2021 Bahorgi

Ўлчаш воситаларини қиёслаш ва калибрлаш 73,74,74в-17 (ў),  МСМСМ (64) 2020-2021 Bahorgi

Ўлчаш қурилма элементлари 75,75в-17 МСМСМ (р) (32) 2020-2021 Bahorgi

Ўлчаш қурилма элементлари 73,74,74в-17 (ў),  МСМСМ (64) 2020-2021 Bahorgi