Mazkur bo'lim barcha kafedralarning talabalari uchun umumiy bo'lgan (tabiiy va gumanitar) fanlarni qamrab olgan