Fanning dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o'rni

Ushbu fan robotlar, robototexnik tizimlariga oid dolzarb va istiqbolli masalalar, ularni o'qitihda ilg'or kompyuter texnologiyalaridan foydalanish maslalarini qamrab oladi.