Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich 5 semestriga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich 5 semestriga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich 6 semestri va 4 kurs 7 semestriga mo'ljallangan


Mazkur fan 5310100-Energetika(Gidroenergetika) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yunalishining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich 5 semestriga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash, elektr ta'minoti) bakalavr ta'lim yo'nalishlarining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200-Elektr energetikasi(energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash. elektr ta'minoti) bakalavr ta'lim yo'nalishi 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan

Ushbu fan 5310200-Elektr energetikasi(elektr ta'minoti) yo'nalishining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan