Ushbu fan 5310100 - "Energetika (gidroenergetika)" bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 - bosqich talabalariga olib boriladi.

Ushbu fan 2020-2021 o'quv yilining kuzgi semestrida o'tiladi.


Ushbu fan 2020-2021 o'quv yilining kuzgi semestrida o'tiladi.


Ushbu fan "Energetika (gidroenergetika)" bakalavr ta'lim yo'nalishining 3 - bosqich talabalari uchun olib boriladi.

Ushbu fan 2020-2021 o'quv yilining kuzgi semestrida o'tiladi.