Ushbu fan 5A310101 - "Gidroelektrostatsiyalar va qayta tiklanuvchan energiya manbalari" magistratura mutaxassisligi magistrlariga 1 va 2 semestrlarda o'qitiladi.