Ushbu fan 2020-2021 o'quv yilining kuzgi semestrida o'tiladi.


Ushbu fan 5A310101-"Gidroelektrostantsiyalar va qayta tiklanuvchan energiya manbalari" magistratura mutaxassisligining 3-semestrida olib boriladi.