Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish