1-Bosqich (Magistr) MSSB 2020/2021 (kuzgi)

Автоматлаштирилган ва интеллектуал ўлчаш воситаларининг назарий асослари (17+8) 5А310902 -20 МС ва СБ маг

Катталик эталонлари ва бирликлар ўлчамларини узатишнинг илмий асослари 5А310902 -20 МС ва СБ маг

Квалиметрия ва сифатни бошқаришнинг назарий асослари (17+8) 5А310902 -20 МС ва СБ маг

Стандартлаштириш ва ТЖТС 19 (17+8)