Metrologiya va standartlashtirish EAF, EF MTF, GQF 2020/2021 (kuzgi)