Mazkur fan 5310700- Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 3 kurs talabalari uchun mo'ljallangan.