Mazkur fan 5310700- Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) bakalavr ta'lim yo'nalishlarining 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan