Mazkur fan 5310700 -Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 2 kurs talabalari uchun mo'ljallangan