Mazkur fan 5310700 -  Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) bakalavr ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari uchun mo'ljallangan.