Мазкур фан 5310100 - Энергетика (Иссиқлик энергетикаси ва АЭС) бакалавр таълим йўналишининг 3-босқич талабалари учун мўлжалланган.