Mazkur fan 5310700-EEE (elektr mashinasozlik)  ta'lim yo'nalishi  uchun mo'ljallangan