Ta'lim yo'nalishi: 5310700 -Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 4 kurs talabalari uchun.  kat.o'qt. M.X.Taniyev