Available courses

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga raqamli texnologiyalar davrida zamonaviy axborot kommunikastiya texnologiyalarini qo’llash usul va vositalari, kompyuter modellashtirish, dasturlash texnologiyalari tamoyillarini o’rgatish xamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko’nikmasini xosil qilishdan iborat.

Fanning vazifasi – ta’lim yo’nalishlari bo’yicha qo’llaniladigan avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlari yordamida masalalalarni echish, modellashtirish, loyxalash va maxsulot dizaynini ishlab chiqish hamda dasturlashning mazmun-moxiyatini bilish, ularga nisbatan talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish orqali axborot kommunikastiya texnologiyalari imkoniyatlarini namoyon etish. Shuningdek hozirgi kun talabalarning yangi bilimlarni egallashda ta’lim jarayonida va mustaqil ta’limda axborot texnologiyalaridan unumli foydalana olishi va zamonaviy texnologiyalarni tadbiq etishi talab qilinadi